XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Apache Serverkrav


Apache HTTP Server, även känd som "Apache" är webbserver programvara som används av många webbvärdar. Detta program ger, eller "tjänar" information på nätet till datorer runt om i världen. Programvaran är öppen källkod vilket innebär vem som helst kan använda eller ändra programkoden som de finner lämpligt. Detta har bidragit till Apache blivit en av de mest populära servrar i världen.

Disk utrymme

Apache version 2.0 kräver 50 megabyte diskutrymme för installation och 10 megabyte en gång installerat.

ANSI-C Compiler

En "ANSI-C-kompilator" behövs för att utföra kommandon. Den rekommenderade kompilatorn är öppen källkod "GNU-C."

tidtagning

Exakt tidtagning krävs för att köra HTTP-filer på Apache. "Network Time Protocol" är standard.

april Version

"April" och "April-Util" är fil verktyg som måste vara minst version 1.2 eller högre för att arbeta med Apache.

perl Version

Installera Perl 5 rekommenderas men är inget krav. Vissa skript kan inte köras utan Perl.