XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

C510 är en numera avvecklade modell av färglaserskrivare som produceras av Lexmark Corp. Som en laserskrivare, C510 genererar bilder genom att skjuta en intensiv, monokromatisk ljusstråle på en ljuskänslig trumma. Denna trumma sedan elektrostatiskt överför toner, eller färgpulver, till ett pappersark genom en process som kallas xerografi. Medan C510 avbryts, kan du fortfarande hitta skrivaren till salu på andrahandsmarknaden.

Vilka typer av papper kan C510 Lexmark Print On?

Lexmark rekommenderar skrivare användare förse C510 med långfibrigt kopieringspapper. Långfibrigt papper består av fibrer som löper parallellt med den längsta mätning av detta papper. Mer specifikt rekommenderar Lexmark använder 90 gram per kvadratmeter, eller g / m2, skrivarpapper med C510. G / m2 är ett vanligt skrivarpapper standard, som hänvisar till vikten av ett pappersark som sprids över en sträcka på en kvadratmeter. Papper med en 90 g / m2 Betyget är ekvivalent med papper med en 24 pund bond rating. Allmän affärstidningen kan också vara lämpliga för att tillhandahålla högkvalitativa utskrifter. För bästa resultat, ta med en papperstillverkare för att säkerställa att en produkt är lämplig för användning med laserskrivare innan du gör ett köp. Vissa typer av papper kan inte motstå de 338 grader Fahrenheit temperaturer som kan uppstå med laserutskrifter.

Hur kan jag spara toner Med C510 Lexmark?

För skrivaren användare som regelbundet skriver stora mängder dokument - bränning genom tonerkassetter i processen - kan bevara toner vara en särskilt fördelaktig praxis. C510 Lexmark skrivare tillåter användare att spara toner genom att justera sin Inställningen för tonersvärta, som styr hur tätt eller kraftigt tonern appliceras under utskrift: tändaren tonerskiktet, desto mindre toner skrivaren använder. Användare kan få tillgång till den här inställningen genom att välja fliken Toner i skrivarens färgmenyn och sedan välja fliken Tonersvärta. Justera tonersvärta kräver in i ett värde mellan 1, som är den lättaste inställningen till 5, som är den tyngsta inställningen.

Hur kan jag spara papper Med C510 Lexmark?

Bortsett från att spara toner med C510 Lexmark, kan skrivaren användarna också spara papper. De två huvudsakliga strategier för att göra detta använder skrivarens duplexfunktion eller med hjälp av skrivarens Bekräfta utskriftsfunktion. Duplexfunktion som användare kan välja från skrivarens Efterbehandlingsmenyn, tillåter användare att skriva ut på båda sidorna av ett pappersark. Som jämförelse kan nämnas Bekräfta utskriftsfunktion som användare kan välja från Jobbmenyn, tillåter användare att skriva ut en kopia av ett fler kopia utskriftsjobb för att se till att det inte finns några misstag förekommer innan du fortsätter.

Vad ska jag göra om C510 Lexmark svarar inte?

Om en C510 Lexmark skrivare visar inga tecken på lyhördhet, vilket innebär att dess skärm är antingen tom eller fryst och skrivarens kontrollknappar har ingen effekt på skrivarens prestanda, kan problemet vara att skrivaren är avstängd eller får ingen ström. Lösningen i ett sådant scenario kan vara så enkelt som att trycka på C510 strömbrytare. Alternativt användare många måste kontrollera elektriska utloppsanslutningar och se till att omkopplarna på makt barer ställs in i "på" läge. Som Lexmark konstaterar är en vanlig åtgärd för en svarar C510 stänga av skrivaren, väntar ca 10 sekunder och sedan slå på den igen.