XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Microsoft Access är ett databasprogram som säljs som en del av Microsoft Office-paketet. Använda Access kan vara svårt och du kan bli frustrerad när du får ett felmeddelande. Dock är inte så svårt som du kanske tror fastställande felmeddelanden som "Runtime Error 13". Ibland felet orsakas av en regional skillnad på datorn och kan fästas snabbt. Andra gånger felet orsakas av en avvikelse i biblioteket register.

Instruktioner

1 Klicka på "Start", "Kontrollpanelen" och klicka sedan på "Datum, tid, språk och nationella alternativ."

2 Klicka på "Regionala och språkinställningar" och se till att språket är inställt på "English (US)" och "läge" är inställd på "United States." Om någon av dessa inställningar är olika, ändra dem så att de matchar språket och platsen som beskrivs.

3 Klicka på "Start", "Alla program", "Microsoft Office", "Microsoft Access" för att köra Access igen. Om du får samma "Runtime Error 13," fortsätt sedan till nästa steg.

4 Klicka på "Start", "Alla program", "Microsoft Office", "Visual Studio" för att köra Visual Studio på datorn. Om du har tillgång, då har du Visual Studio.

5 Klicka på "Öppna" i "New Project" rutan och sedan högerklicka på "Form1."

6 Klicka på "Visa kod" och sedan klistra in följande i koden ruta som visas:

Dim dbs som databas

Dim rs AS Post 'När du trycker på mellanslagstangenten efter "AS", den

' list box includes multiple Recordset entries.

"Välj någon Recordset objekt, eller skriv" Post. "

Private Sub Form_Load ()

Ställa dbs = opendatabase (dbnamn)

Set rs = dbs.OpenRecordset (källa) "Felet uppstår när denna linje

' of code executes.

End Sub

7 Klicka på "Project Menu" och klicka sedan på "Referenser".

8 Klicka på "Microsoft DAO 3.x objektbiblioteket" och sedan "Microsoft ActiveX Data Objects 2.x Library" och klicka sedan på "OK".

9 Lokalisera ADO och DAO bibliotek. ADO-bibliotek bör ha en högre prioritet än den DAO-biblioteket. Om det inte sedan ändra prioriteten.

10 Open Access igen och felet bör nu vara borta.