XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

HP Color Laserjet 2500L Felsökning


HP Color LaserJet modell 2500L skrivare är konstruerad för att tåla regelbunden användning. Om problem uppstår, är det bästa tillvägagångssättet för att utföra felsökning. Felsökning identifierar orsaken till problemet. De vanligaste frågorna som berör dessa skrivare kan lösas av användaren genom att fylla i felsökningsprocessen.

Instruktioner

1 Kontrollera pappersfacken för att se till att de är korrekt laddade om det finns ett pappersstopp. Fyllning brickorna kan också leda till papperstrassel. Rensa arken av utgångsområdet för att säkerställa att de inte blockerar ytterligare papper utgång.

2 Öppna den övre luckan för att ta bort pappersstopp inuti skrivaren. Ta bort bildtrumman genom att trycka den mot skrivarens baksida och lyft upp. Dra ut papperet ur skrivaren. Byt ut bildtrumman och stäng den övre luckan. Tryck på "Go" -knappen Om varningslampan blinkar.

3 Öppna pappersfacken för att åtgärda papperstrassel från pappersinmatningsområdet. Dra ut papperet. Justera allt papper i facket. Skjut facken i skrivaren.

4 Öppna den bakre luckan för att åtgärda papperstrassel från utmatningsområdet. Dra ut papperet. Stäng den bakre utmatningsluckan.

5 Installera en ny skrivarpatron om en bläckpatron indikatorlampa blinkar. De fyra patroner motsvarar de färgade lamporna på displayen för svart, cyan, magenta och gult.

6 Kontrollera den övre luckan om varningslampan blinkar. Kontrollera att den övre luckan är stängd. Kontrollera om det finns pappersstopp. Se till att magasinen är inte tom. Varningslampan kan tyda på någon av dessa frågor.