XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

EEPROM (elektriskt raderbart programmerbart läsminne) chip på HP-datorn är där systemets BIOS filer lagras. Återställning detta chip tillbaka till fabriksinställningarna kan vara nödvändigt när ändringar i filerna har resulterat i din HP-dator blir instabil eller inte kan startas. Detta kan göras med standardinställningen i BIOS.

Instruktioner

1 Starta din dator från HP. Tryck på "F10" som datorn laddar ange BIOS.

2 Markera "Återställ fabriksinställningar" och tryck på "Enter".

3 Tryck på "Esc" och "Y" för att spara och avsluta.