XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

HP 2200 är en Internet-kompatibel skrivare som har 1200 dpi utskrift som kommer att arbeta med både trådbundna och trådlösa anslutningar. Om du vill återställa inställningarna på skrivaren till standardvärden, kan du göra det i en fråga om en liten stund.

Instruktioner

1 Tryck på "Power" -knappen för att stänga av HP 2200 skrivaren.

2 Tryck och håll "Go" -knappen på HP 2200 skrivare.

3 Tryck på "Power" för att slå på skrivaren igen. Fortsätt att hålla "Go".

4 Släpp "Go" när "Attention" tänds.

5 Lamporna på enheten kommer att börja blinka. Återställningsprocessen kommer att vara klar när lamporna slutar blinka och skrivaren står "Klar" på displayen.