XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Hur att betjäna BIOS batteriet i Toshiba Tecra 9100


Systemets BIOS på 9100 lagrar viktiga inställningar Toshiba Tecra systemet. BIOS lagras på ett chip på moderkortet som drivs av en liten BIOS batteri, även känd som CMOS-batteriet eller RTC-batteriet. Detta batteri är ansluten till moderkortet och kan endast bytas ut genom att ta isär Tecra 9100 för att komma åt batteriområdet av moderkortet. Detta är inte en enkel process.

Instruktioner

1 Stäng av, koppla och stänga den bärbara datorn. Ta bort batteriet och vrid den bärbara datorn upp och ned så att botten av den bärbara datorn är vänd uppåt.

2 Skruva loss och ta bort de två minneslockskruvar, den ena hårddisken fästskruv och Bluetooth-kortet täckskruv.

3 Ta bort minneslocket, minnesmodulen (s), hårddisken, Bluetooth-kortet och CD- eller DVD-enhet.

4 Ta bort alla andra skruvarna från botten av den bärbara datorn. Se Resource länken för ett diagram över placeringen av de återstående 19 skruvarna.

5 Vänd datorn åt rätt håll igen och öppna den bärbara datorn för att komma åt tangentbordet området. Ta bort tangentbordet säkra remsan genom att föra in ett tunt föremål under den högra sidan av remsan, precis ovanför det övre högra tangent ( "Delete" -tangenten). Skruva loss och ta bort de två tangentbordsskruvarna och ta bort tangentbordet.

6 Skruva loss fästskruven på den trådlösa kortlocket och ta bort locket. Ta fästtejpen på bildskärmskabel. Koppla de trådlösa kortkablarna och ta ut kortet från den bärbara datorn.

7 Koppla bort membrane växla kabel, bildskärmskabeln och högtalarkablarna.

Skruva de tre skruvarna som håller fast locket församling till den bärbara datorn basen för att tillåta de två halvorna dras isär.

8 Dra isär de övre och nedre halvorna av den bärbara datorn bas. Moderkortet kommer nu vara tillgänglig. RTC batteri ligger ca dödpunkten på moderkortet, vid den främre kanten av moderkortet. Batteriet är anslutet till moderkortet genom en två-polig kontakt. Det kan dras bort och ett nytt batteri inkopplad tillbaka i kontakten.

9 Sätt ihop den bärbara datorn.