XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Du kan välja en delmängd av data från en SELECT använder MySQL (My Standard Query Language). MySQL tillåter programmerare att returnera en delmängd av data baserat på nästan alla tänkbara kriterier. Till exempel kanske du vill returnera bara data från en viss kolumn i en tabell. Du kanske vill återgå endast värde "kunden namnet" från en kund bord, samtidigt som kundens kreditkortsnummer och adress dold. Eller kanske du vill återvända bara "Redheads" från en dating databas som gör det möjligt för kunderna att söka efter personer hittills baserat på deras hårfärg.

Instruktioner

1 Öppna MySQL utvecklingsmiljö som du föredrar och skapa en ny frågefilen.

2 Skriv "SELECT" vid toppen av filen:

VÄLJA

3 Använd "från" sökord för att begränsa data återvänt från en "SELECT" uttalande endast innehålla information från en viss tabell:

VÄLJA

[Från kunder

4 Använd en "där" uttalande att extrahera data genom att begränsa värden till dem som uppfyller en specifik, definierade kriterier:

VÄLJA

[Från kunder

[Där kund = Sarah

5 Kombinera flera "där" uttalanden med hjälp av "OCH" sökord. Följande kod gör det möjligt att återföra del av alla kunder som heter Sarah som förtecknas Kalifornien som deras hemland:

VÄLJA

[Från kunder

[Där kund = "Sarah" OCH home_state = "Kalifornien"

6 Spara frågan och köra den så att den fungerar som förväntat.