XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Hur du ansluter en Ethernet-kabel till en Phillips Telefon Jack Box


Många hem har Philips telefonautomater installeras. Dessa boxar har normalt flera domkrafter, så att du kan koppla upp flera telefoner till samma anslutning. Men om du funderar på att installera höghastighetsanslutning till Internet med hjälp av en Ethernet-kabel kan du ansluta Ethernet-kabeln till telefonkiosk Philips; du behöver bara hjälp av en adapter.

Instruktioner

1 Anslut telefon änden av adaptern till en av de öppna uttag på telefonkiosk Philips. Den motsatta änden av adaptern har en öppning för en Ethernet-kabel.

2 Sätt Ethernet-kabeln till den fria änden på adaptern.

3 Anslut den andra änden av kabeln till "WAN" port på höghastighetsmodem.