XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

En FAT32 extern hårddisk är en lagringsenhet som är formaterad i filsystemet FAT32. Detta är en typ av filsystem som vanligtvis används av äldre maskiner. Vid något tillfälle kanske du vill radera alla data på extern hårddisk. Detta är mycket lätt att göra med hjälp av Windows-operativsystemet. Dock måste du se till att du formaterar enheten i filsystemet FAT32 för att bibehålla enhetens kompatibilitet med maskinen.

Instruktioner

1 Se till att den externa hårddisken är korrekt ansluten till datorn. Använd den medföljande USB eller FireWire-kabel (beroende på vad som är tillämpligt) för att ansluta enheten till datorn.

2 Klicka två gånger på "Den här datorn" eller "Dator" ikonen på skrivbordet. Om det inte finns någon ikon på skrivbordet, klicka på "Start" och "Den här datorn" eller "Dator".

3 Högerklicka på ikonen för den externa hårddisken.

4 Klicka på "Format".

5 Välj "FAT32" från rullgardinsmenyn "File Type".

6 Klicka på "Start". Windows kommer att börja formatera den externa hårddisken. Under denna process all data på enheten kommer att raderas och det kommer att omformatering i filsystemet FAT32.