XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Formateringen en primär partition behövs i de fall där du ställs inför med fel format filsystem för ett operativsystem som ska installeras i, eller gör en ny installation av operativsystemet från en omstart. Formatera den primära partitionen är en lätt uppgift att varje datoranvändare kan åstadkomma på bara några minuter.

Instruktioner

Formatera den primära partitionen

1 Sätt in Windows installationsskivan och starta om datorn.

2 När du uppmanas att trycka på en tangent för att starta från installationsskivan.

3 Ange operativsystemet och möjliggöra installationen av Windows för att ladda filer som behövs för att köra. Detta kan ta några minuter.

4 Acceptera Windows-licens genom att trycka på "F8".

5 Kringgå snabb att inleda en installation reparation om det finns en version av Windows redan är installerad på systemet.

6 Granska skiv placering och hitta din primära fysisk disk från listan som du vill formatera.

7 Välj din primära partition från listan och tryck på knappen "Enter".

8 Välj det sätt som du vill den primära partitionen formateras såsom FAT32 eller NTFS med hjälp av piltangenterna och tryck på "Enter". Din primära partition kommer att formateras till filsystemet du valt. Avsluta installationsprogrammet om så önskas.

Tips

  • När du har formaterat skivan, är det klokt att fortsätta genom Windows-installationen och installera operativsystemet.
  • Formatering raderar alla data på disken; som sådan, säkerhetskopiera alla viktiga data som behövs.