XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Använda en extern hårddisk är ett bra sätt att säkerhetskopiera din dator information. Men om den externa hårddisken har skadats, det kan inte användas med datorn. Ett sätt att försöka lösa detta problem är att formatera enheten och torka av all information. Detta kommer att återställa den till dess ursprungliga fabriksinställningarna.

Instruktioner

1 Klicka på "Start" -knappen i aktivitetsfältet.

2 Klicka på "Kör" från listan med alternativ i menyfönstret. En textruta visas på skärmen.

3 Skriv "cmd" i textfältet och klicka på "OK". Ett kommandofönster öppnas.

4 Skriv "format / FS: FAT32 X" i textfältet i kommandotolken och klicka på "OK". Ersätt "X" med enhetsbokstaven för den externa enheten. En skärm visas där du ombeds att bekräfta formatet.

5 Ange "Y" när du ombeds och datorn kommer då att börja formatera den skadade enheten. Statusraden på skärmen kommer att informera dig när formateringen är klar.