XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Med funktionen format i Microsoft Excel kan du justera storleken på din kalkylblad rader och kolumner, beroende på hur mycket information du vill ha i varje cell. Allt du behöver göra är att följa dessa riktlinjer.

Instruktioner

1 Öppna Excel och välj rader eller kolumner som du vill formatera. För att välja, håll ner vänster musknapp och dra.

2 Klicka på "Format" på den övre menyraden för att tillkalla en lista med alternativ för formatering kalkylbladet.

3 Klicka antingen "Rad" eller "Kolumn". Raderna är horisontella, kolumnerna är vertikala.

4 Om du klickar på "Row", en ruta visas. Ange radhöjden. Om du väljer "Kolumn" anger kolumnens bredd i den angivna rutan.

5 När du är klar formatering, klicka på "OK" och spara ditt arbete.

Tips

  • Håll dina rader och kolumner proportionellt när du justerar cellstorleken. Detta ger en ren snygg kalkylblad.