XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

En partition är en sektion på en diskenhet som har separerats från andra sektioner, och därigenom dela lagringsutrymmet av en diskenhet. För att göra detta på ett flashminne, som är en kompakt lagringsenhet för datorer, måste du ändra enhet med BootIt och sedan partitionerar det som du skulle en vanlig hårddisk.

Instruktioner

1 Ladda ner och installera BootIt, ett program som kommer att förändra strukturen på flash-enheten (se Resurser).

2 Sätt in flash-enheten i en ledig USB-port. Öppen BootIt.

3 Klicka på "Flip Removable Bit" -knappen. Detta kommer att leda till Windows att känna igen flash-enheten som en fast skiva istället för en flyttbar disk.

4 Mata ut flashenheten och sätt in den i USB-porten.

5 Klicka på "Start", följt av "Kör". Här skriver du in "diskmgmt.msc". Detta kommer att leda dig till Diskhantering.

6 Leta upp din flash-enhet i listan över enheter. Sedan, högerklicka på den och välj "Ta bort partition" alternativet. Sedan, högerklicka på den igen och välj "Ny partition" alternativet.

7 Följ instruktionerna på skärmen och skapa en "Primär partition". När du är klar, kommer din flash-enhet delas upp.