XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Hur du sätter på Stacks i Dock


Med lanseringen av Mac OS X 10.5, även känd som Leopard, Apple ingår stackarna har i sitt operativsystem för första gången. Stacks är ett användargränssnitt verktyg som låter dig bläddra igenom innehållet i hela mappar genom en enda ikon i Dock längst ner på skärmen. Du kan slå på Staplar funktion för en mapp av föremål som finns på hårddisken.

Instruktioner

1 Öppna ett nytt Finder-fönster genom att klicka på "Finder" ikonen i Dock.

2 Navigera till platsen för den mapp som du vill använda med travar.

3 Klicka en gång på ikonen mappens och hålla musknappen nedtryckt.

4 Dra ikonen mappen till botten av skärmen och placera den i den högra delen av Dock, där "Trash" -ikonen är placerad.

5 Släpp musknappen när ikonen mappens placeras i Dock.

6 Högerklicka på mappikonen i Dock och välj "Stack" från "Visa som" menyn. Du har nu vänt travar på för den valda mappen, och du kan börja visa dess innehåll genom Dock.