XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Fleet Maintenance Pro är ett underhålls program utformat för att spåra, reparera och underhålla information för en fordonsverksamhet. Verksamheten kräver att hålla reda på information, såsom när ett fordon behöver underhåll eller när verktyg behöver reparationer, och Fleet Maintenance Pro är gjord speciellt för schemaläggning och spårning. Att få den igång tar några minuter, men en gång började, det tar hand om informationen automatiskt.

Instruktioner

1 Ladda ner mjukvaran. Programvaran är inte gratis, och priserna kan variera beroende på var mjukvaran laddas ner från. Det finns 30-dagars testversioner tillgängliga. Webbplatser som 2000 Shareware eller PC underhåll Qarchive har nedladdningar tillgängliga.

2 Installera programvaran. När nedladdningen är klar, kommer en installation prompt upp på datorn. Godkänn villkoren och följ instruktionerna för att installera. Installationen är oftast automatiskt.

3 Öppna Fleet Maintenance Pro. Flytta information från andra källor, såsom kalkylblad, i mjukvaran. Placera lagerinformation i inventeringen avsnittet och historisk information i historien. Förebyggande underhåll går under förebyggande underhåll schemaläggning avsnitt. Reparation underhåll separeras från förebyggande och går fram till reparation schemaläggning. Placera bränsleinformation under spårning bränsle så att programmet kan hålla koll på bränsleförbrukningen. När information överförs till Fleet Maintenance Pro håller programmet automatiskt reda på informationen.