XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Det mest effektiva sättet att konvertera videofiler till Flash-format (FLV) är via specialiserad konverteringsprogram som stöder denna omvandling. Dessa gratis program stödja omställningen av de vanligaste videoformat som MPEG eller WMV till FLV. Vid konvertering av en videofil, kommer du att förlora en viss kvalitet. Hur märks minskningen av kvalitet kommer att vara beroende av den ursprungliga filen och kvaliteten på konverteringsprogram som används.

Instruktioner

Koyote Free Video Converter

1 Ladda ner Koyote Free Video Converter. Spara .exe-filen på skrivbordet. Dubbelklicka på exe-filen för att starta installationsprocessen. Klicka på "Nästa" knappen tills installationen är klar. När du tillfrågas, placera en bock bredvid "Starta Koyote Free Video Converter" och klicka på knappen "Slutför".

2 Klicka på "Lägg till filer" och välj de videoklipp som du vill konvertera.

3 Klicka på "FLV" alternativ under avsnittet "Output Format". Klicka på fliken "Parameters". Klicka på "Bläddra" -knappen bredvid "Output Directory". Välj var du vill konverterade filerna ska placeras (t.ex. "Mina dokument"). Klicka på "Konvertera Video" -knappen.

Riva FLV Encoder 2

4 Ladda ner Riva FLV Encoder 2. Spara .exe-filen på skrivbordet. Dubbelklicka på exe-filen för att starta installationsprocessen. Klicka på "Nästa" för att gå förbi välkomstskärmen. Välj den enhet du vill spara programmet (t.ex. C-enheten). När du tillfrågas, placera en bock bredvid "Starta Riva FLV Encoder 2" och sedan klicka på knappen "Slutför".

5 Klicka på "Bläddra" -knappen bredvid "Input Video" och välj sedan de videoklipp som du vill konvertera.

6 Klicka på "Bläddra" -knappen bredvid "Output Directory". Välj var du vill konverterade filerna ska placeras (t.ex. "Mina dokument"). Klicka på "FLV Koda" -knappen.

WM Converter

7 Hämta WM omvandlare. Spara .exe-filen på skrivbordet. Dubbelklicka på exe-filen för att starta installationsprocessen. Klicka på "Nästa" för att gå förbi välkomstskärmen. Välj den enhet du vill spara programmet (t.ex. C-enheten). När du tillfrågas, placera en bock bredvid "Starta WM Converter" och sedan klicka på knappen "Slutför".

8 Dra och släpp videoklipp som du vill konvertera till mittfönstret.

9 Klicka på "FLV / Flash" för att vid sidan av "Konvertera till" avsnitt överst i programmet. Klicka på "Output Folder" -knappen. Välj var du vill konverterade filerna ska placeras (t.ex. "Mina dokument"). Klicka på "Start Conversion" knappen.