XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Hur gör jag Plan & Design DWG?


Datorstödd ritning, CAD för kort, har blivit ryggraden i nästan varje design och konstruktion relaterade industrin. Den vanligaste filtyp i samband med CAD-program är DWG-filen.

Vet Skala

En av de första saker att planera när du ställer in en ritning är skalan. Detta bestämmer storleken på ritningen kommer att vara på papperet i förhållande till den faktiska storleken på objektet. I allmänhet kommer mycket små föremål dras större än deras faktiska storlek och stora objekt kommer att dras mycket mindre än naturlig storlek.

Välj en pappersstorlek

Efter en skala väljs, måste en pappersstorlek väljas. För planer som ska lämnas in till en statlig organisation, måste förinställda standarder följas. För planer som ska användas internt, välj en pappersstorlek som adekvat passar ritningen och ge den nödvändiga detaljnivå.

Ställ upp lager

Innan arbetet på ritningen, tar tid att ställa upp lager som är nödvändigt. Ställa upp detta i förväg kommer att tillåta olika delar av ritningen att slås på och av, vilket möjliggör olika vyer och enkel drift i arbetsytan.