XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

"Trollkarl" är en disk imaging program som låter dig ta kontroll över din flyttbara media. Det har befogenhet att skapa virtuella bilder av olika flyttbara media såsom disketter, CD, DVD och någon variant av ovan nämnda. Du kan sedan använda dessa bilder i en virtuell enhet (som fungerar på samma sätt en fysisk gör), eller så kan du bränna nämnda bilder till en fysisk disk. Skivavbilder finns i olika format och du kan använda "Trollkarl" för att konvertera dem efter behov.

Instruktioner

1 Öppna "Trollkarl" som vanligt.

2 Navigera till ".iso" -fil du vill konvertera genom att använda den inbyggda filhanterare.

3 Högerklicka på ".iso" filen och välj "Byt namn."

4 Ändra "Iso" förlängning ".img" och tryck på "Enter".