XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Hur konvertera en SQL datum till en Util Datum


Java är ett programmeringsspråk objektorienterat baserat på konstruktionerna av C och C ++ språk. SQL Date-objektet i Java liknar UTIL Date-objektet, men använder endast år, månad och dag värden. Däremot är det UTIL Date-objektet kan representera tidpunkter med stor precision, ner till millisekund. Konvertera SQL så får du util datum är en snabb process, när du vet syntax som krävs för att utföra förändringen.

Instruktioner

1 Öppna Java-kod fil.

2 Kopiera koden nedan i din Java-kod fil klistra att utföra konverteringen:

public class SqlDateToUtilDate
{
public static void main (String [] args)
{
java.sql.Date sqlDate = new java.sql.Date ()

java.util.Date utilDate = new java.util.Date (sqlDate.getTime ())

System.out.println (\ "sqlDate: \" + sqlDate)

System.out.println (\ "utilDate: \" + utilDate)

}
}

3 Spara Java kodfil. SQL datum nu konverteras.