XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Om du använder Microsoft Word 2010 som din viktigaste verktyg för att skapa dokument, kan du ibland hitta behovet av att kopiera och klistra in innehållet i dokumentet till en webbplats. Kopiera och klistra är en funktion som finns på alla Windows operativsystem. Kopiera och klistra in något kräver vanligtvis bara ett par klick på musen.

Instruktioner

1 Öppna Word-dokumentet som du vill kopiera. Klicka på knappen "Välj" och klicka på "Markera alla". Knappen "Välj" ligger i det övre högra av Microsoft Word 2010, i avsnittet "Redigera" bredvid "korrektur."

2 Högerklicka en del av den blå markerad text. Klicka på "Kopiera".

3 Öppna webbläsaren. Gå till webbplatsen som du vill klistra in dokument. Högerklicka på motsvarande textruta. Du måste kopiera dokument i en textruta. Du kan till exempel inte kopiera resten av dokumentet på hemsidan för en webbplats. Till exempel, för att skriva ut dokumentet i ett forum, måste du skapa en ny tråd eller post och högerklicka på textrutan.

4 Klicka på "Klistra in." Dokumentet ska visas i textrutan.

Tips

  • Vissa formateringsalternativ kan ändras när du klistrar in dokument. Till exempel kan vissa stilar och formateringsalternativ som Word 2010 sysselsätter som standard inte stöds av vissa webbplatser.