XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Hur man ansluter en dator till en server nätverk


I en nätverksmiljö många resurser hålls på olika servrar i nätverket. För att komma åt dessa resurser, måste du ansluta till servern. Denna process är känd som mappa en nätverksenhet. I Microsoft Windows-baserade operativsystem denna process är relativt enkel, måste du ha ett konto tillstånd att ansluta till en Windows-baserad nätverksserver samt behörighet att visa och använda de resurser som finns på nätverksservern som ska anslutas till.

Instruktioner

1 Tryck på "Start" -knappen.

2 Tryck på "Den här datorn" -ikonen.

3 Välj "Verktyg" och sedan "Anslut nätverksenhet" alternativet.

4 Välj en bokstav för serveranslutningen som ska sparas under från "Drive" menyn.

5 Typ: "\ ipaddressofserver \ mapp" i "Folder" sektionen och placera en bock i "Anslut vid inloggning" rutan.

6 Tryck på "Finish" -knappen och din server anslutningsnät kommer att vara fullständig.

Tips

  • Du kan också kartlägga nätverksserver genom namn istället för IP-adress.
  • Denna metod kan användas för att ansluta till en Microsoft-baserad servernätverk.