XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Hur man använder en Dell CD för att installera XP på HP


När installationen av Microsoft Windows blir skadad på en HP-dator, måste den installeras. De flesta HP-datorer har en återställningspartition på hårddisken, men ibland partitionen kan bli otillgängliga. Till exempel, om hårddisken i datorn behöver bytas ut, gör den nya hårddisken innehåller en återställningspartition och så en Windows-skiva måste användas. Ett Windows-CD från en Dell-dator kan användas för detta ändamål.

Instruktioner

1 Sätt i Dell CD i HP-dator.

2 Tryck på "F10" -tangenten som datorn startar att starta från cd-skivan.

3 Tryck på mellanslagstangenten när du uppmanas med "Tryck på valfri tangent för att starta från CD ...."

4 Installera Windows på hårddisken i HP.

5 Ange den rättsliga Microsoft Windows-produktnyckel från HP-dator när du uppmanas.

Tips

  • En Dell Windows-CD är en vanlig Windows-CD med undantaget att när den installeras på en Dell-dator, är Windows föraktiverat. Vid montering på en icke-Dell-dator, måste Windows gå igenom den normala aktiveringsprocessen med hjälp av en juridisk Windows produktnyckel.