XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Hur man använder en streckkod för att hitta ett objekt Ursprung


Produktstreckkoder genereras genom den globala GS1 standard. GS1 är en ideell organisation som övervakar fördelningen av UPC (Universal Product Code) siffror och tidigare känd som Uniform Code Council. GS1 tilldelar prefix som används i streckkoder och använder produktens ursprung som grund för tilldelning prefixet. Du kan titta på en streckkod och vet produktens ursprung genom att matcha prefixet med motsvarande land. Vet var en produkt har sitt ursprung genom att lära sig att läsa en streckkod.

Instruktioner

1 Observera UPC streckkod, och notera siffrorna ingår i de svarta vertikala streck. De två första (ibland tre) siffror, som kallas "flaggan" indikerar det land där streckkoden utfärdades, som är ursprungslandet för produkten.

2 Skriv de tre första siffrorna i UPC streckkoden på en bit papper. Öppna webbläsaren och besöka "www.food-info.net" (se Resurser) för att visa en lista över länder och deras matchande UPC-koder.

3 Matcha UPC "flagga" nummer med sin matchande nummer och ursprungsland i förteckningen på webbplatsen.