XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  HuvudsidaDu kan ha massor av mappar, undermappar och filer på din Windows Explorer som vill lagra på ett Excel-ark som referens. Det skulle vara besvärligt att räkna upp dem manuellt på ett kalkylblad. Använd en gratis applikation som RenameFiles, Gör Directory Listing ett eller DDFileCatcher att göra uppgiften. Programmen bara lista filnamnen; du kan inte öppna filerna genom att klicka på namnen. Programvaran är öppen källkod och lätt att använda.

Instruktioner

1 Ladda ner och packa föredra programvara din (se referenser). Programmen är likvärdiga i fråga om användargränssnittet. Packa din programvara fil genom att högerklicka på den och välja "Unzip". Dubbelklicka på programmet. Det finns en säkerhetsvarning i det övre vänstra hörnet av skärmen som säger att makron har inaktiverats. Klicka på knappen "Alternativ" och "Aktivera Detta innehåll" för att aktivera makron.

2 Klicka på "Path" och "Bläddra" för att välja mappen vars filnamn du vill lista. Klicka på "Lista filer" knappen för att starta noteringen. Dessa filer är markerade med "R", "U" och "P" att flagga bytt namn, oförändrad eller problematiska filer.

3 Klicka på "Sök och ersätt i förteckning" för att söka efter en fil eller en mapp. Ett popup-fönster visas för dig att ange önskat filnamn. Skriv filnamnet i sökrutan under "Hitta vad" och klicka på "Sök nästa" för att hitta filen.