XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Hur man återskapar en Windows-produktnyckel


Oavsett vilken version av Windows du kör på din dator, kan du återställa produktnyckeln från registret. I tidigare versioner av Windows före Windows XP, kan du hitta nyckeln i registret med hjälp av Registereditorn och söka igenom registret. I Windows XP och senare upplagor, är produktnyckeln kodas i registret och du måste använda specialiserad programvara för att återställa nyckeln.

Instruktioner

Windows 98 och tidigare versioner

1 Klicka på "Start" och sedan "Kör". Skriv "regedit" i "Open" rutan. Tryck på "Enter" och öppna Registereditorn.

2 Navigera till "HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ Currentversion \ ProductKey" i den vänstra rutan i Registereditorn programmet.

3 Skriv ner värdet på registernyckeln. Det är Windows produktnyckel.

Windows XP och senare versioner

4 Hämta en nyckel hämta programvara. Överväg att använda MSKeyViewer Plus, Product Key Informer, och Product Key Finder (se Resurser). Alla dessa är förenliga med versioner av Windows via Windows 7.

5 Kör nyckel hämta programvara efter nedladdningen är klar.

6 Leta upp Windows-produktnyckel i listan med nycklar som programmet hittar.

7 Kopiera ner produktnyckeln exakt som den visas på skärmen.

Tips

  • Nyckel hämta programvara kommer inte att generera en produktnyckel för dig. Det kommer bara att återhämta produktnyckeln du använder från registret.