XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Inverkan av vindskjuvning och konsekventa vindlaster på en struktur ofta överskattas. Som en teknisk professionell, måste du veta hur man beräknar vindlaster korrekt att utveckla byggnader som kommer att pågå en lång tid. Du kan bestämma vindlaster och åtgärder för att motstå vindfällning med rätt mjukvara.

Instruktioner

Konto för vindlaster i teknikplaner

1 Samla information om medelvind på marknivån för kommande projekt. Du kan använda läns almanackor och toppklimatdata för att bestämma medelhastigheter som en bra bas för beräkning av vindlaster med programvara.

2 Beräkna den totala höjden på tekniska projekt inklusive antenner och andra poster som inte ingår i de ursprungliga planerna. Vindlast har en ökande påverkan på ingenjörsprojekt som höjd ökar på grund av minskande lufttrycket.

3 Söka igenom din mjukvara egendom databas för att hitta draghållfasthet av byggmaterial på en viss byggnad. Du behöver veta vilken typ av metaller som används i skyskrapor för att bestämma den maximala vindlaster att dessa byggnader kan ta innan upplever skador.

4 Granska byggnader och andra strukturer som omger projektet webbplats för att avgöra påverkan av artificiella vindtunnlar. Det smala utrymmet mellan hem och lagringsanläggningar kan ge kraftiga vindbyar som potentiellt skada sidoväggar under en lång period.

5 Tillämpa högsta uppmätta vindbyar för varje säsong i projektområdet för att beräkna högsta förväntade vindlaster. Dessa vindhastigheter kommer att vara betydligt högre än genomsnittet, men de ger en god grund för att utforma robusta byggnader som tål extrema förhållanden.

6 Utför vindlast simuleringar på datorn vid varje steg i designprocessen för att avvärja stora ingenjörsfrågor. Byggnader, elektriska torn och andra strukturer som har samma förmåga att hantera vindlaster från topp till botten anses robust.

7 Navigera uppåt och nedåt vindbyar senaste en simulering av projektet att ta hänsyn till vindlaster från alla håll. Vindstyrkan tillämpas från olika vinklar ger dig en exakt återgivning av stress vindlaster på varje del av en struktur.

Tips

  • Gräva i historien om teknik för att hitta strukturer som framgångsrikt har behandlats med höga vindlaster. Ingenjörskonster, såsom Eiffeltornet, Frihetsgudinnan och CN Tower i Toronto, ger fallstudier för vindlastlösningar. Du bör återskapa dessa bedrifter på mjukvara för att bestämma hur designers behandlat frågan om hög vindhastighet.