XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Hur man bygger en CV i Word


Oavsett vad du gör för en levande eller hur länge du har varit i arbetslivet, måste du hålla ditt CV aktuell. En professionell och väl polerad CV kan öppna många dörrar, och varje arbetare måste skapa ett CV som speglar hennes mål, utbildning och prestationer. Microsoft Word är ett utmärkt verktyg för att bygga en CV som kommer att få dig märkt.

Instruktioner

1 Samla alla dina anställning och pedagogisk information innan du börjar. Din färdiga CV måste återspegla ankomst- sysselsättning och titlar.

2 Logga in på datorn och öppna Microsoft Word. Öppna ett tomt dokument och spara den med ett eget namn, som "mitt CV."

3 Hämta en CV mall, antingen från Microsoft eller från en tredjepartsleverantör. Microsoft gör ett antal återuppta mallar på sin webbplats för fri nedladdning.

4 Granska format återuppta mallen för att se till att den uppfyller dina behov. Markera alla textformat som du vill ändra och klicka sedan på menyn "Format" och välj lämpligt alternativ för att ändra utseendet på texten. Till exempel, för att ändra typsnitt för texten, klicka på menyn "Format" och välj "Font" i listan.

5 Ersätt texten från återuppta mallen med din egen information. Se till att du korrekturläsa dokumentet noggrant och se till att all platshållartexten har tagits bort.