XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Skapa webbsidor som ser ut som professionella tidnings layouter genom att göra din text wrap runt dina bilder. Foton är CSS blockobjekt, som har en CSS-egenskap som kallas "flyta". Med hjälp av den här egenskapen kan du berätta webbläsare där du vill att texten ska visas på en webbsida när den är nära en bild. I Adobe Dreamweaver, kan du linda text runt bilder genom att lära hur man ställer en bild CSS flyta.

Instruktioner

1 Starta Dreamweaver och klicka på HTML-knappen som visas på startsidan. Ett nytt HTML-dokument visas i editorn.

2 Klicka på "Infoga". Klicka sedan på "Bild" för att visa Välj bildkälla fönster som visar datorns filer. Dubbelklicka på en av dessa filer till den till redaktören.

3 Skriv in ett namn som "wrapImage" i "Selector Name" textrutan och klicka på "OK". Dreamweaver visar ett nytt fönster som låter dig definiera den nya stilen regeln attribut.

4 Klicka på attributet "Box". Klicka sedan på "Float" pilen för att visa en lista med alternativ. Alternativen är "vänster", "höger" och "ingen". Klicka på "vänster" om du vill att texten ska flöda runt den högra sidan av bilden. Klicka på "vänster" för att göra textflöde runt fotots högra sida.