XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Vissa online-e-postprogram lagra e-postinformation i dina cookie-filer. I det här fallet kan du söka igenom din cookie katalog och hitta e text eller andra detaljer som avsändare och ämne. Varje kaka skapas från en webbplats lagras i en specifik katalog på din Windows-dator. Du öppnar den här katalogen och söka igenom cookies för att hitta några förlorade e-post.

Instruktioner

1 Klicka på "Start" i Windows. I sökandet textrutan i menyn, skriv "% AppData% \ Microsoft \ Windows \ Cookies \ Low". Tryck enter." Ett Windows Explorer-fönster öppnas med en lista över cookies.

2 Kakorna är formaterad med användarnamnet, då symbolen "@", och sedan namnet på webbplatsen. Till exempel kan en användare med namnet "joe" med en cookie från gmail ser ut som "[email protected]"

3 Rulla ned till domännamnet e-post som lagrar cookies på enheten. Kakorna sparas i alfabetisk ordning.

4 Dubbelklicka på cookie-fil. Det kommer att öppna i Anteckningar. Du kan läsa information om den lagrade cookien e-post i textfilen.