XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Adobe Acrobat är ett program som låter dig skapa och manipulera PDF-dokument. Till skillnad från PDF-läsare Adobe Acrobat Reader, behöver du köpa Acrobat antingen från en butik eller på Adobes webbplats. När du har den köpta produkten och initiera installationen, kan du lämna rummet och låta programmet installeras på systemet utan uppsikt.

Instruktioner

1 Sätt i Adobe Acrobat installations-CD i datorn och vänta på att installationsprogrammet guiden att starta.

2 Klicka på knappen "Nästa" på välkomstsidan väljer sedan installationsspråk. Detta är det språk som alla uppmaningarna är baserade i.

3 Skriv in installationskoden. Denna kod finns i installationsskivan fall. Klicka på "Next" när fullständig.

4 Följ de återstående uppmaningarna och klicka på "Install". När installationen påbörjas, kan du utföra andra uppgifter och lämna datorn obevakad när installationen sker. När installationen är klar, visas ett meddelandefönster som anger detta.

5 Klicka på "OK" i fönstret och du kan börja använda Adobe Acrobat-program.