XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Hur man installerar en annan strömbrytare på ett moderkort


Även om konventionen kräver att du normalt ansluta strömbrytaren i datorn fall till ditt moderkort, det finns inget faktiskt hindrar dig från att använda en extern strömbrytare för din dator. Utför anslutningen av en annan strömbrytare genom att koppla fallet strömbrytaren och anslutning av externa brytaren i dess ställe - en procedur som tar bara några minuter.

Instruktioner

1 Stäng av datorn och koppla bort den.

2 Ta bort skruvarna på baksidan av målet och glida av sido fallet panelen.

3 Lyft strömkabeln för fallet strömbrytaren av rubrikpanelen i det nedre högra hörnet av moderkortet (byglarna märkt "PWR" eller "PWR_SW").

4 Anslut den nya strömbrytaren till bygeln för att slutföra installationen.