XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Hur man justerar Punkt nivåer i PowerPoint


Att försöka att manuellt justera styckeindrag nivåer i din PowerPoint-presentation orsakar ofta ytterligare problem för din formatering, såsom extra mellanslag eller ojämna linjer. PowerPoint innehåller dussintals formatering funktioner för att hjälpa till att förebygga sådana problem. Till exempel, tillade Microsoft punkt nivåanpassning knappar, så att du kan öka eller minska indrag på utvalda stycken. Använd dessa verktyg för att korrekt formatera textrutor i PowerPoint.

Instruktioner

1 Klicka på textrutan där du vill justera indragsnivåer

2 Markera texten som du vill ändra indraget nivåer.

3 Klicka på fliken "Hem" längst upp till vänster.

4 Klicka på "Öka listnivån" eller "Minska List Level" i avsnittet Punkt för att öka eller minska indragningsnivå för den markerade texten, respektive. Knapparna likna ett textblock med en blå pil som pekar åt höger eller vänster. Namnet på knappen visas medan du håller musen över en knapp i menyfliksområdet.

Tips

  • Placera markören i början av ett stycke och trycka på "Tab" för att öka indraget eller "Backspace" för att minska stycke.