XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Justering av rader och kolumner i en Microsoft PowerPoint 98 eller PowerPoint 2000 bord kan hjälpa balans bildinnehåll och styra den övergripande utseendet på en bild.

Instruktioner

1 Placera pekaren över raden eller kolumnen linje du vill justera tills pekaren blir en dubbelriktad pil.

2 Dra rad eller kolumn linje dit du vill ha den.

Tips

  • För att justera kolumnen höjd, måste du arbeta i rader istället för kolumner.
  • I PowerPoint 98, kan du även använda bords redigering fönstret för att ange exakta kolumn och rad mätningar. Välj raden eller kolumnen som du vill ändra och välj sedan Cell höjd eller bredd från menyn Tabell.