XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Windows ME släpptes 2000 som Millennium Edition av hemanvändare upplagan av Microsoft Windows. Byggd på Windows 98, det tillåter inte användaren kontobehörighet och alla åtgärder utförs som en superanvändare. Du kan fortfarande blockera en användare från att komma åt systemet i Windows ME genom att ändra lösenordet till det konto som du vill begränsa.

Instruktioner

1 Öppna "Start" -menyn, för muspekaren över "Inställningar" och sedan på "Kontrollpanelen."

2 Dubbelklicka på "Lösenord".

3 Klicka på "Change Windows Password" och klicka sedan på "OK".

4 Ange kontonamnet för användaren i "Användare" textrutan, den nuvarande lösenord i "Current Password" textrutan och det nya lösenordet två gånger i "Nytt lösenord" och "Bekräfta nytt lösenord" textrutor.

5 Klicka på "OK" för att spara dina ändringar. Inte tala om för användaren det nya lösenordet om du vill blockera användare från att logga in.