XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Hur man kan jämföra och kombinera två kalkylark


Microsoft Excel är ett vanligt program för både företag och privatpersoner för att spåra och beräkna data. I vissa fall kan det sluta med två kalkylblad med separata men relaterade data som du vill jämföra på en sida. I det här fallet måste du kombinera de två kalkylblad. När kalkylblad sammanfogas, kommer du att kunna se information om både att göra din jämförelse diagram eller grafisk form.

Instruktioner

1 Starta Excel och öppna båda dina kalkylblad. Gå till knappen "Office" (eller "File" för tidigare versioner av Excel) och välj "Spara som" och sedan skapa en säkerhetskopia av varje kalkylblad. Stäng säkerhetskopior när du är klar och återgå till de ursprungliga två kalkylblad.

2 Justera kolumn och radrubrikerna så att de följer samma format i båda kalkylblad. Varje rubrik ska vara på samma plats för att de uppgifter som skall kombineras; till exempel om kolumn A är "Timlön" i första kalkylblad, måste det vara så i andra kalkylblad.

3 Klicka på "Ny" för att öppna ett nytt kalkylblad. Klicka på den första cellen (A1), klicka sedan på "Data" -fliken. Under "Data Verktyg" välj "Konsolidera."

4 Välj sammanfattningen funktion du vill Excel att använda i "Funktion" rutan. Skriv in namnet du gav till området och klicka på "Lägg till" upprepa så många gånger som behövs för varje område.

5 Välj "Skapa länkar till källdata" (om kalkylblad är i separata arbetsböcker) eller lämna den omarkerad om du vill uppdatera konsolideringen manuellt. Klicka på "Spara".