XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Sammanställa Visual Basic eller VB innebär kod du slutar kod processer genom felsökning. Detta gör också koden utdelnings till slutanvändare. Visual Basic är ett programmeringsspråk händelsestyrd och integrerad utvecklingsmiljö, som används för att skapa applikationer, kommandon och grafiska användargränssnitt. Inom VB program, kan du kompilera koden genom debugger, eller din kan använda kommandotolken för att anropa kommandoraden kompilator.

Instruktioner

Sammanställa VB Code genom VB

1 Klicka på "Start", "Alla program" och sedan "Visual Basic" för att starta programmet.

2 Klicka på "File", "Öppna projekt" och välj det projekt du vill kompilera.

3 Klicka på "Debug" och sedan "Start Debugging" att kompilera VB-kod.

Sammanställa VB Code Genom Kommandotolken

4 Klicka på "Start" och "Kör". Skriv "cmd" i rutan Kör för att starta kommandotolken.

5 Skriv "vbc.exe exe /imports:Microsoft.VisualBasic,System <fil>" i kommandotolken.

6 Ersätt "<fil>" med VB-kod du vill kompilera och trycka på "Enter".

Tips

  • Du kan även trycka på "Ctrl" och "F5" samtidigt att sammanställa VB-kod i samma metod som debugger.