XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Hur man kopiera och klistra in två celler till en cell


Slå samman flera celler i en kan spara tid, i en retroaktiv mening. Processen, som kallas "sammanfoga" gör det möjligt att ta flera celler som du redan har skrivit in information i och sammanfoga informationen till en enda cell utan att förlora information. Medan arten av produkten låter som du bör kunna kopiera och klistra in från en cell till många, kommer denna process bara få dig huvudvärk och frustrationer. Istället kan du använda en enkel formel som bara tar dig några steg för att bemästra.

Instruktioner

1 Öppna befintliga Excel-dokumentet där du vill slå ihop flera celler till en. Om en redan existerande dokument är inte tillgänglig, skapa ett genom att den information du vill ha i en cell i flera.

2 Markera en cell där du vill infoga all information. Skriv "= (" i formeln, minus citattecken. Det börjar formeln för sammanslagningen projektet.

3 Skriv cell namnet på den första cellen du vill slå samman och sedan in ett et-tecken och citattecken. Till exempel, om du går samman cell A1 som en del av uppgifterna, skriver "= summan (A1 &" ". Innan du skriver namnet på nästa cell, infoga ett blanksteg följt av ett citattecken och ett et-tecken. Skriv namnet på cell och sedan avsluta på samma sätt som slutade den första cellblocket.

4 Sätt all information som beskrivs i steg 3. Efter den sista cellblocket har skrivits, stäng parentesen. Formeln bör se ut så här: "summa = (A1 &" "& B1 &" "& C1 &" ... "& E1 &") "utan yttre två citattecken Press." Enter "Din information visas i den ordning du satte in den..

Tips

  • Du kan sätta namnet på cellblock i valfri ordning. Den ordning du lista dem kommer att avgöra den ordning du information visas i.
  • Sätt ett kommatecken i din formel för att separera varje bit av data med en i slutprodukten. Varje kommatecken ska gå efter den sista citattecknet i varje cell blocknamn.