XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

En insats uttalande Access 2007 SQL skapas en ny post i en av dina databastabeller. Till exempel, när du skapar en ny kund rekord använder du Access insatsen uttalande. Access 2007 har en SQL-editor som hjälper dig med att göra insats uttalanden. Guiden kontrollerar eventuella fel eller tabellfelaktigheter så att du kan hålla dataintegritet.

Instruktioner

1 Klicka på "Start" -knappen i Windows och välj "Alla program." Klicka på "Microsoft Office 2007" och sedan klicka på "Access 2007" för att öppna programmet.

2 Klicka på knappen "Office" på det övre vänstra hörnet, klicka sedan på "Öppna". Dubbelklicka på databasfilen namnet tillgång till öppna filen i programmet.

3 Klicka på "frågor" ikonen för att öppna en lista med frågor som programmerats på din databas. Klicka på "Skapa" och sedan på "ordningen." Frågeredigeraren öppnas.

4 Skriv insatsen frågekoden i editorn. Till exempel, om du vill infoga en ny kund i kundens tabellen, skriver följande kod:

infoga i kund (förnamn, efternamn) värden ( "Joe", "Smith")

5 Klicka på "Spara" ikonen för att spara frågan. Access öppnar automatiskt ett fönster där du skapar ett nytt namn för den nya insatsen frågan. Skriv in ett namn för frågan, och klicka på "OK" för att spara det till databasfilen.