XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Hur man lägger program i start på XP


Gör din dator fungerar för dig genom att ha det öppna program du använder hela tiden varje gång datorn startas. Du kanske inte alltid kommer ihåg att slå på en antiviral program på egen hand, men om ett sådant program körs automatiskt, kommer datorn alltid skyddas. För att underlätta denna anpassning, Windows XP ger dig möjlighet att välja de program som du vill köra varje gång datorn startar.

Instruktioner

1 Håll musen över "Start" -menyn i det nedre vänstra hörnet av skärmen och högerklicka.

2 Välj "Utforska" i menyn.

3 Dubbelklicka på "Program" på vänster sida av skärmen.

4 Högerklicka på programmet från den högra sidan av skärmen som du vill sätta i startmenyn.

5 Välj "Kopiera" från menyn som visas när du högerklickar.

6 Öppna menyn "Startup" på vänster sida av skärmen.

7 Högerklicka på den högra halvan av skärmen och välj "Klistra in" för att klistra in en genväg till programmet i startmenyn, som uppmanar Windows XP för att automatiskt köra programmet nästa gång du startar datorn.