XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

De tre huvudsakliga webbläsare --- Internet Explorer, Firefox och Google Chrome --- har knappar för att maximera, krymper och minimera webbläsarfönstret. Hitta dessa i det övre högra hörnet i webbläsaren. Du kan ställa in din egen storlek och öppna nya länkar i storlek fönstret samma varje gång.

Instruktioner

Internet Explorer

1 Öppna Internet Explorer.

2 Peka på en kant eller ett hörn av webbläsaren och håll ner vänster musknapp för att dra webbläsaren till önskad storlek.

3 Håll ner "Control" samtidigt som du klickar "X" för att stänga programmet. Nya fönster automatiskt behålla storleken du anger.

Firefox och Google Chrome

4 Öppna Firefox eller Google Chrome.

5 Peka på en kant eller ett hörn av webbläsaren och håll ner vänster musknapp för att dra webbläsaren till önskad storlek.

6 Stäng webbläsaren. Din webbläsare kommer att behålla denna storlek som standardinställning när du öppnar ett nytt webbläsarfönster.