XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Vissa modeller av Toshiba A105 laptop är utrustade med en CD-ROM, eller optisk enhet. Den optiska enheten ger funktionalitet för att installera program direkt från CD-skivor. Det är viktigt att förstå hur man öppnar enheten ordentligt för att undvika att skada den optiska linsen inuti enheten, vilket gör enheten oanvändbar. Även den optiska enheten kommer endast öppen med "Mata" knappen när datorn är påslagen, du kan även få tillgång till enheten utan ström till datorn i händelse av att datorn inte.

Instruktioner

1 Leta den optiska enheten på den högra sidan av din Toshiba A105 laptop.

2 Tryck på den lilla knappen i mitten av drivlocket för att mata ut den optiska enheten. Utmatningsknappen öppnar den optiska enheten som helst den bärbara datorn är på och enheten inte används.

3 Fäll ut ett gem och för in spetsen i det lilla hålet bredvid utmatningsknappen på enheten omslag om det inte går att slå på strömmen till den bärbara datorn. Den manuella utmatningsknappen är placerad i det lilla hålet, och kommer att tvinga enheten att mata ut även när det inte finns någon ström leds till enheten.