XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Om du kör en IBM Advanced Interactive Executive, eller AIX, Unix-baserade operativsystem, och vill hantera dina hårddiskar i olika volymgrupper använder du kommandoraden. Unix-baserade operativsystem lita på kommandoraden för de flesta uppgifter, så inlärningskurvan för dessa operativsystem är mycket brant. Skapa en volymgrupp är en mycket enkel uppgift och kräver endast tre kommandon.

Instruktioner

1 Öppna kommandoraden.

2 Typ "lsdev -C -c disk" och tryck på "Enter". Detta visar alla tillgängliga hårddiskar på datorn.

3 Skriv "mkvg -y" NAME "hd #" (utan utanför citattecken). Ersätt "NAME" med volymnamnet och ersätta "hd #" med numret på den hårddisk som du vill skapa volymgruppen på. Tryck enter."

4 Typ "varyonvg NAME" ersätta NAMN med volymgrupp och tryck på "Enter" för att aktivera volymgruppen.