XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Hur man skapar etiketter i Microsoft Office 2007 från Excel 2007


Microsoft Excel 2007 kalkylprogram är en idealisk lösning för att spara sekvenser av data såsom namn och adressuppgifter. Tyvärr programmet inte är avsett för utskrift av etiketter direkt från ett visst kalkylblad kolumner och rader. Om du vill skriva ut ett stort antal etiketter baserade på data som lagrats i ett kalkylblad kan du konvertera data till etikettformatet i programmet Word 2007 med hjälp av kopplade dokument.

Instruktioner

1 Öppna ett nytt Excel-ark. Skriv "efternamn" i cell A1. Flytta tvärs över den första raden av celler märkning varje ny cell med den information du behöver för, till exempel "förnamn", "Titel", "Adress", "City" och "postnummer".

2 Skriv in relevant information för varje adressetikett du behöver på kolumnen raden rubriken. Till exempel, skriv in efternamn för varje kontakt under "efternamn" kolumnen.

3 Markera hela avsnittet av kolumner och rader med informationsadressetikett, inklusive de bästa radhuvuden. Öppna fliken "formler" och klicka på "Definiera namn." Skriv in ett namn för adresslistan, till exempel "Kort" eller "e-postlista."

4 Spara kalkylarket och stänga programmet Excel 2007. Öppna ett nytt Word 2007-dokument. Öppna fliken "Utskick" och klicka på "Starta Koppla dokument." Välj "Etiketter".

5 Använd rullgardinsmenyerna för att välja den specifika typ av etiketter du använder. Kontrollera koden på baksidan av etiketten förpackning om du är osäker på vilken typ du har.

6 Klicka på "OK" och klicka sedan på Microsoft Office-knappen längst upp vänster i fönstret. Välj "Word-alternativ." Välj "Advanced" och klicka sedan på kryssrutan "Bekräfta filformat konvertering på öppen."

7 Klicka på "OK." Gå tillbaka till fliken "Utskick" och klicka på "Välj mottagare." Välj "Använd befintlig lista." Klicka på namnet på den Excel du sparade tidigare och välj "OK".

8 Klicka på "Match Fields." Använd rullgardinsmenyerna för att matcha de rubriker du skapade i Excel med de olika områden som kommer att visas på adressetikett, såsom "förnamn" och "efternamn".

9 Välj "preview resultat" för att säkerställa att adressetiketter ser korrekt. Klicka på "Finish & Merge" länken och välj sedan "Skriv ut dokument" för att skriva ut etiketter.

Tips

  • Om du behöver ändra någon av uppgifterna innan du skriver ut etiketter klicka på "Redigera mottagarlistan" länken på "Utskick" fliken i Word 2007-dokument.