XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Hur man spelar in amplitud Från en iPad


Amplitud - eller amplitud Pro, som iPad versionen är känd - är en iOS-program som registrerar omgivningsljud med hjälp av enhetens inbyggda mikrofon, så förstärker det att hjälpa dig att välja ut tysta eller avlägsna ljud. För att bättre höra inspelningar rekommenderar amplitud användning av hörlurar kopplade till din iPad under uppspelning. Men många iPad hörlurar har en inbyggd mikrofon, vilket kommer att begränsa programmets förmåga att plocka upp omgivande ljud. För bästa prestanda, se Amplitude spelar in ljud från mikrofonen på iPad hölje.

Instruktioner

1 Tryck på Amplitude app på din iPad startsidan för att starta den.

2 Tryck på den röda "Record" -knappen på skärmen för att börja spela in ljud till appen.

3 Justera "Microphone Boost" reglaget på skärmen för att höja eller sänka volymen för ljud som amplituden är inspelningen. Beroende på avståndet eller tystnaden i omgivande ljud, att experimentera med reglaget få optimal inspelningsnivån.

4 Tryck på "Stop" -knappen - som ersätter "Record" knappen under inspelning - att stoppa inspelningen till Amplitude app. Inspelningen sparas automatiskt till iPad.

Tips

  • Använd på skärmen spektrumanalysator för att få den optimala inspelningsnivån.
  • Rikta mikrofonen i riktning mot något ljud du vill spela in på Amplitude app. Identifiera mikrofonen genom det lilla hålet på den övre kanten av iPad, bredvid hörlursuttaget.