XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Cygwin Linux-distributionen skiljer sig från andra distributioner eftersom det körs i operativsystemet Microsoft Windows och fungerar genom en enkel kommandotolk gränssnitt. När du skriver ett kommando i Cygwin, kontrollerar det genom tillgängliga system vägar, eller kataloger, och exekverar kommandot programfilen. Även enklare sätt att tillfälligt ställa in en bana med "Export" Kommandot är användbart för kortsiktiga väg tillägg, vilket gör dessa förändringar permanenta kräver ändra din bash skal konfigurationsfil.

Instruktioner

1 Öppna Cygwin från datorns startmenyn.

2 Typ "nano -w ~ / .bashrc" utan citattecken och tryck på "Enter" för att öppna din bash konfiguration i nanotextredigerare.

3 Rulla till slutet av konfigurationsfilen med hjälp av nedåtpilen eller "End" på tangentbordet.

4 Typ "export PATH = $ PATH: / extra / sökväg" utan citattecken i filen. Ersätt "/ extra / stig" med den väg du vill lägga till, till exempel "/usr/java/jdk1.3.0_07/bin" för ett Java-installation.

5 Tryck på "Ctrl" och "X" tillsammans och sedan på "Y" för att avsluta Nano och spara ändringarna.

6 Nära och åter öppna Cygwin att ladda din nya bash konfiguration.