XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Skapa en användarformulär i Microsoft Excel 2003 lägger automatiskt den blå User Form namnlisten längst upp i formuläret fönstret. Du kan anpassa utseendet på din Excel användarformuläret genom att ta bort namnlisten från formen fönstret. För att ta bort "User Form" i namnlisten, använder Microsoft Visual Basic Editor för att ändra användarformulärmodul kod.

Instruktioner

1 Starta Microsoft Excel 2003. Tryck på "Alt" och "F11" tangenterna på datorns tangentbord samtidigt för att starta Microsoft Visual Basic Editor i Excel.

2 Klicka på "Infoga" i huvudmenyn. Välj "Userform" från rullgardinsmenyn.

3 Dubbelklicka på "UserForm1" fönstret för att öppna kodfönstret. Markera och ta bort någon kod i fönstret.

4 Klistra in följande kod i fönstret:

option Explicit

Private Sub UserForm_Initialize ()

Call RemoveCaption(Me)

End Sub

5 Klicka på "Infoga" i huvudmenyn. Välj "Module" från rullgardinsmenyn.

6 Klistra in följande kod i modulfönstret:

option Explicit

Privat Declare Function FindWindow Lib "User32"


Alias ​​"FindWindowA" (
ByVal lpClassName As String, _
ByVal lpWindowName As String) As Long

Privat Declare Function GetWindowLong Lib "User32"
Alias ​​"GetWindowLongA" (
ByVal hwnd As Long, _
ByVal nIndex As Long) As Long

Privat Declare Function SetWindowLong Lib "User32"
Alias ​​"SetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long,
ByVal nIndex As Long, _
ByVal dwNewLong As Long) As Long

Privat Declare Function DrawMenuBar Lib "User32" (_
ByVal hwnd As Long) As Long

Sub RemoveCaption (objForm As Object)

Dim lStyle As Long
Dim hMenu As Long
Dim mhWndForm As Long

Om Val (Application.Version) & lt; 9 Då
mhWndForm = FindWindow (& quot; ThunderXFrame & quot ;, objForm.Caption) XL97
Annan
mhWndForm = FindWindow (& quot; ThunderDFrame & quot ;, objForm.Caption) XL2000 +
End If
lStyle = GetWindowLong (mhWndForm, -16)
lStyle = lStyle och inte & amp; HC00000
SetWindowLong mhWndForm, -16, lStyle
DrawMenuBar mhWndForm

End Sub

Sub ShowForm ()

UserForm1.Show False

End Sub

7 Klicka på "x" knappen i det övre högra hörnet av Visual Basic Editor fönstret för att stänga programmet och alla fönster. Du behöver inte spara innehållet i koden rutorna.

8 Klicka på "Verktyg" i huvudmenyn. Välj "Macro" följt av "makron." Välj "ShowForm." Klicka på "Kör" knappen. Excel användarformuläret visar nu utan namnlisten.