XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Processen att dela upp hårddisken i logiska enheter lagringsutrymme kallas diskpartitionering. De olika enheterna representeras av enhetsbeteckningar. Partitionering din hårddisk är fördelaktigt för datalagring och många andra aktiviteter på ett operativsystem. Så lätt som det är att skapa flera partitioner, är det lika lätt att ta bort dem. Se till att säkerhetskopiera viktig information innan du gör ändringar i systemet.

Instruktioner

1 Gå till "Start", "Kontrollpanelen", "System och säkerhet" och "Administrationsverktyg" och dubbelklicka på "Datorhantering." Ange ditt administratörslösenord om du uppmanas att göra det.

2 Klicka på "Diskhantering" på den vänstra rutan under "Storage".

3 Titta i mitten av skärmen på olika partitioner.

4 Högerklicka på den partition du vill ta bort och välj "Ta bort volym."

5 Klicka på Ja i bekräftelse rutan för att ta bort partitionen.