XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Hur man tar bort en sidfotsraden


Microsoft Word 2010 kan infoga sidfot och annan formatering i dokumentet. Sidfot kan inkludera sidnummer, rubriker och annan text längst ner på sidan. Word "Infoga" -fliken kan sätta in och ta bort formatering för att ge sidan en egen look. Du kan också ta bort vissa delar av sidfoten att effektivisera ditt dokument och bevara huvuddelen av filen.

Instruktioner

footer

1 Öppna den sparade Word-dokument. Klicka på "Infoga" -fliken i menyfliksområdet Command.

2 Klicka på "sidfot" -knappen i "Sidhuvud och sidfot" grupp. Den "Built-in" visas med en lista över footer stilar.

3 Klicka på "Ta bort sidfot" kommando längst ned på listan. Sidfoten tas bort från dokumentet.

footer Elements

4 Dubbelklicka sidfoten området nedanför den streckade linjen längst ned på sidan. Sidfoten är fri att redigera. Texten i huvuddelen av dokumentet blir grått.

5 Klicka på ett element i sidfoten, såsom sidnummer, att du vill ta bort.

6 Tryck på Delete-tangenten. Den valda delen av sidfoten avlägsnas. Fortsätt att klicka på andra delar av sidfoten för att välja och trycka på "Delete" för att ta bort varje element.

7 Klicka på den röda knappen "Close sidhuvud och sidfot" i "Close" grupp på fliken "Sidhuvud och sidfot Verktyg". Teckenfärg på sidan konverterar.