XXXXX.com  Home
bmpentertainment.com  Huvudsida

Microsoft Word ger sina ägare verktyg för att behandla och formatera dokument. Ibland kan ett dokument innehålla känslig material, såsom viktig affärsinformation. I dessa fall kan du kryptera filen med ett lösenord, vilket kräver andra att ange den hemliga nyckel varje gång de öppnar det. Med tiden kommer in och återinträda detta lösenord kan bli monotont, särskilt om kryptering inte längre är nödvändig. I dessa fall kan du ta bort kryptering med programmets inbyggda skyddsfunktioner.

Instruktioner

ordet 2010

1 Öppna dokumentet och ange dess krypteringslösenord.

2 Klicka på "File" för att visa en meny.

3 Klicka på "Info" från "Arkiv" -menyn listan.

4 Välj "Kryptera med lösenord" från avsnittet "Behörigheter" i menyn som visas "Info". En dialogruta visas.

5 Markera platshållartexten i "Password" och ta bort den. Lämna fältet tomt.

6 Välj "OK" för att avsluta ta bort krypteringen.

Word 2007

7 Öppna dokumentet och ange dess krypteringslösenord.

8 Klicka på knappen "Office". En meny visas under knappen.

9 Välj "Förbered."

10 Välj "Kryptera dokument." En ny dialogruta visas.

11 Markera platshållartexten i "Password" och ta bort den. Lämna fältet tomt.

12 Välj "OK" för att avsluta ta bort krypteringen.